Organisaties moeten FG online aanmelden

Organisaties moeten hun functionaris voor de gegevensbescherming (FG) met een nieuw webformulier aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Organisaties die hun FG al eerder hebben aangemeld, moeten dat opnieuw doen. FG-aanmeldingen die niet via het online aanmeldingsformulier zijn gedaan, komen na 25 mei 2018 te vervallen.

Lees verder!

10.000 datalekken gemeld in 2017

Bij bijna de helft van de datalekken (47%) die in 2017 zijn gemeld, gaat het om persoonsgegevens die aan een verkeerde ontvanger zijn gestuurd. Het gaat in de meeste gevallen om NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum en BSN.

Lees verder!

AVG in de zorgsector

Het is een van de meest gevoelige soorten gegevens: de bijzondere gegevens betreffende iemands gezondheid, zoals ook expliciet gecategoriseerd in artikel 9 AVG . Vanuit ieders gezonde verstand kan men zich bedenken dat gezondheid bij uitstek een privézaak is: er zijn maar weinig onderwerpen die meer met het privéleven zijn verweven.

Lees verder!

De invloed van de GDPR op klantenservice

We weten het nu wel: in mei van dit jaar gaat de Autoriteit Persoonsgegevens de GDPR handhaven en moet je klaar zijn met de implementatie van alle uit deze privacywet voortvloeiende vereisten. Jij bent daar natuurlijk ook klaar voor of in ieder geval volop mee bezig, dat kan niet anders…

Lees verder!