Privacywetgeving: De stand van zaken

Hoe zat en zit het nu met de privacywetgeving?

We geven u even een overzichtje.

 

  •    2001 – Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De huidige Wbp is de Nederlandse interpretatie van de Europese privacyrichtlijn 95/46/EG.

Lees verder!

De AVG: Kenmerken

Er valt niet aan te ontkomen: vanaf 28 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.  Helemaal nieuw is de AVG niet.

Lees verder!

AVG compliant in 11 stappen

  1. Creëer privacy bewustzijn

Veranker privacy op strategisch niveau binnen de organisatie en zorg o.a d.m.v het opstellen van een privacy-beleid ervoor datprivacy breed binnen de organisatie

Lees verder!

Een Cookie erbij?

  • Hoe het was

Tot 2012 kon elk soort cookie (vaak met ingebouwde opt-ins voor bijv. het installeren van ongewenste overige producten zoals tool-bars) zonder enigvoorbehoud op websites

Lees verder!

Meldplicht Datalekken

Door een wijziging van de Wbp (invoering artikel 34a) is per 01.01.2016 een algemene meldplicht datalekken voor alle organisaties in de publieke en private sector ingevoerd.

Lees verder!