Personeelsgegevens in uw organisatie

Heeft mijn personeel recht op het eigen personeelsdossier?

Nu hebben medewerker al het recht om het eigen personeelsdossier in te zien. Als de AVG van kracht is, dan hebben ze het recht om een kopie van het eigen personeelsdossier in een standaardformaat te ontvangen (bijvoorbeeld pdf).

Mag ik foto’s plaatsen in een smoelenboek op ons intranet?

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt heel duidelijk:  foto’s van werknemers in een smoelenboek zetten vereist toestemming van de gefotografeerde. Dat is ook in de Wet bescherming persoonsgegevens zo geregeld. Dus het mag alleen als uw medewerker hiervoor toestemming heeft gegeven. De toestemming is pas geldig als deze vrijwillig, specifieke voor deze situatie en op basis van voldoende informatie is gegeven. De medewerker kan de toestemming op elk moment intrekken. U moet de foto vanaf dat moment uit het smoelenboek op intranet verwijderen.

Heeft de OR iets te zeggen over de verstrekking van personeelsgegevens?

Als uw organisatie  van plan is  personeelsgegevens te verstrekken, dan moet u dit eerst voorleggen aan de ondernemingsraad (OR). De OR heeft wettelijk instemmingsrecht bij voorgenomen verstrekkingen van personeelsgegevens. Dat houdt in dat uw organisatie een regeling hiervoor in principe niet mag vaststellen, veranderen of intrekken zonder instemming van de OR.